50 de ani de tradiție!

Calitate

Politica în domeniul calității

Legume Fructe Buzau icon

Politica S.C. LEGUME FRUCTE BUZAU S.A. în domeniul calităţii vizează furnizarea de produse sigure si autentice care să satisfacă în permanenţă cerinţele clienţilor noştri, sub toate aspectele: calitate, încredere, siguranţă în derularea contractelor, lipsa sesizărilor / reclamaţiilor, a întârzierilor în livrare, etc.

Realizarea obiectivelor calităţii propuse de societate sunt esenţiale pentru a atinge excelenţa. In contextul exigeneţelor legislaţiei, destinate să încurajeze siguranţa alimentelor, protecţia mediului şi reducerea riscurilor pentru sănătate şi securitate ocupaţională, organizaţia noastră este preocupată totodată, tot mai mult, sa controleze impactul propriilor activităţi asupra mediului şi să-şi administreze afacerile prin strategii care să respecte şi să protejeze mediul înconjurător şi factorul uman.

Comunicăm tuturor, angajaţilor, partenerilor de afaceri şi clienţilor că S.C. LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.. este angajată prin Politica în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului, în mai multe direcţii/obiective, dintre care cele mai importante sunt:

 • orientarea către client, respectarea cerinţelor clienţilor şi îmbunătăţirea continuă a comunicării cu aceştia
 • siguranța, calitatea, legalitatea și autenticitatea produselor, în conformitate cu exigenţele impuse de legislaţia în vigoare şi de clienţi;
 • dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a infrastructurii organizaţiei
 • imbunătăţirea permanentă a capabilităţii tehnice de realizare a produselor
 • identificarea, evaluarea şi ţinerea sub control a tuturor riscurilor care ar putea compromite siguranţa alimentului
 • menţinerea şi imbunătăţirea continua a sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentului
 • educarea, conştientizarea, instruirea şi motivarea angajaţilor pentru crearea și menținerea unei culturi organizationale şi a unei mentalitãţi proactive în domeniul siguranţei alimentului
 • protejarea mediului înconjurător:
  • prin reducerea consumului de resurse (materiale, combustibil şi energie) şi gestionarea sustenabilă a acestora
  • prin prevenirea şi combaterea poluării datorata proceselor şi activităţilor
  • tinerea sub control a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate
 • espectarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile domeniului de activitate al organizaţiei şi a altor cerinţe la care organizaţia subscrie.

Fiecare angajat are datoria de a acţiona in mod adecvat pentru satisfacerea acestor cerinţe şi pentru imbunătăţirea continuă a SMCSA.

In cadrul organizaţiei noastre nu sunt permise discriminările referitoare la vârstă, religie, etnie, sex, orientare sexuală, categorie socială, persoanele cu handicap născut sau dobândit ori alte discriminări personale.

Managementul de la cel mai înalt nivel, îşi declară angajamentul pentru satisfacerea cerinţelor clientilor, responsabilitatea pentru mediul inconjurator, sustenabilitatea, etica şi responsabilitatea angajaţilor, siguranța, calitatea, legalitatea și autenticitatea produselor, respectarea cerinţelor legale şi de reglementare, dar si a cerintelor impuse de IFS FOOD VS. 8, asigurarea eficacităţii SMCSA şi a disponibilităţii resurselor.

Vezi certificat
Vezi certificat

Pentru o experienta cat mai buna de navigare, acest site foloseste cookie-uri. Mai multe detalii puteti gasi aici.